Gallery

NASHIK TALENT HUB

1st – Shivshree Jadhav

2nd – Shravya Belsare

3rd – Krisha Tayade

1st – Abhijit Dhayade

2nd – Shravani Raut

3rd – Pratham Davange

1st – Sanyukta Khairnar

2nd – Tejal Sadgir

3rd – Bhagyashree Wardekar

1st – Shrikant Palkhedkar

2nd – Shaheen Lakesari

3rd – Priyanka Jahagirdar

Swanandi Walzade